Matek elmélet segédlet

Sziasztok!

Míg én helyettesítek 8. osztályban matekot, gondoltam ide is felteszem azt a segédletet, amit fénymásolt formában kiosztottam. Biztos ami biztos.

Matek összefoglalás

1. Természetes számok: A pozitív egész számok pl. 1,2,3,4… végtelen sok ilyen van. A term. számok egy olyan számtani sorozat, ahol a következő tagot úgy kapjuk, hogy az előzőhöz hozzáadunk egyet. A term. számok halmazát N betűvel jelöljük.
2. Összetett számok: Azokat a pozitív természetes számokat, amelyeknek kettőnél több pozitív egész osztójuk van, összetett számoknak nevezzük. Pl. 4,6,8,9,10…
3. Prímszám: Azok a természetes számok, amelyeknek pontosan két osztójuk van, önmaguk és az egy.
4. A halmaz metszete, közös része: Azok az elemek tartoznak ide, amik A és B halmaznak is elemei.

5. Ha két halmaznak nincs közös eleme, akkor az üres halmaz.
6. Két halmaz különbsége: Olyan elemek tartoznak ide, amelyek elemei A halmaznak, de B halmaznak nem.

7. Két halmaz uniója, egyesítettje: Azok az elemek tartoznak ide, amelyek két halmaz közül legalább az egyiknek elemei.

8. Részhalmaz: Ha B halmaz elemei, elemei A halmaznak is.
9. Az alapműveletek elemei

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10. Műveletek sorrendje:
Összeadásban a tagok, szorzásban a tényezők felcserélhetők.
pl. a+b=b+a , axb=bxa

Összeadásban a tagok, szorzásban a tényezők tetszőlegesen csoportosíthatók.
(a+b)+c=a+(b+c)=a+b+c , (axb)xc=ax(bxc)=axbxc

Összeget úgy is szorozhatunk egy számmal, hogy a tagokat külön-külön megszorozzuk, és az így kapott szorzatokat adjuk össze.
ax(b+c) = (b+c)xa = axb + axc

11. Bármely két természetes szám összege és szorzata is természetes szám.

 

12. téglalap kerület: 2x(a+b)
      téglalap terület: axb

     négyzet kerület: 4xa
     négyzet terület: axa


Remélem valamit segít.
Üdv: Robi bácsi