Matek segédlet

Segédlet matek 8

1. Hatványozás

Elnevezések:

 

 

 

 

 

 


Tanuld meg!
- Minden 0-tól különböző szám 0. hatványa 1
   pl. 10=1, 20=1, (-0,2) 0=1, stb.

 

- Minden szám első hatványa maga a szám
   pl. 01=0, 11=1, 21=2, (-0,2) 1=-0,2 stb.

- Mit is jelent a kitevő, azaz pl. 22 ?
  A kitevő lényegében azt jelenti, hogy annyiszor kell önmagával megszorozni a számot.
   pl. 24=2*2*2*2 = 16

- Mi történik, ha azonos alapú hatványokat szorzunk össze?
Pl. 35*37

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ábrán is látszik, hogy a 35 azt jelenti, hogy 3*3*3*3*3. Ezt szorozzuk össze 37-nel, ami azt jelenti hogy: 3*3*3*3*3*3*3. Ilyen esetben a hatványalapot változatlanul leírjuk, a kitevőket pedig összeadjuk. Így lesz az eredmény 312

- Mi történik, ha azonos alapú hatványokat osztunk?
   Ilyen esetben is könnyű dolgunk lesz, mert a kitevőket nem össze kell adni, hanem ki kell
   vonni egymásból.
   Pl. 36:32=36-2=34
   Tehát a 6-ból elvettem a 2-t. Így lett 4.
   Ne ijedjünk meg, ha az eredmény mínusz lesz, vagy adott esetben 0. Ez teljesen
   rendben van. Pl. 325:325=30=1 Hiszen bármely szám nulladik hatványa 1.


- Mi történik, ha hatványt hatványozunk?
   Hatvány hatványozása esetén a kitevőket össze kell szorozni.
   pl. (42)3= 46 Mert 2*3=6

- A 2 és az 5 fontosabb hatványai. Később a prím számokra bontáskor ez jól jön!


 

 

 


 

 

 

 

2. A számok normálalakja

Minden egynél nem kisebb szám felírható egy 1 és 10 közé eső szám és 10 valamelyik nemnegatív egész kitevőjű hatványának szorzataként.

Pl.
1 = 1*100
35,4 = 3,54*101
3540 = 3,54*103
2000 = 2*103

 

3. Osztó, többszörös

1.
Prím számok (másnéven törzs számok): Azok a számok, amiknek csak két osztójuk van, önmaguk és az 1.
Leggyakoribb prím számok: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19

2.
Összetett számok: Olyan pozitív természetes számok, amiknek kettőnél több pozitv egész osztójuk van.

3.
Ha egy "a" szám felírható egy "b" szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a "b" számot az "a" osztójának, az "a" számot a "b" többszörösének nevezzük.
Pl.
60=4*15
Ebben az esetben a 4 a 60 osztója.
A 60 a 4-nek többszöröse.

4.
Minden összetett szám felbontható törzsszámok (prímek) szorzatára.

5.
A legnagyobb közös osztó
Két szám legnagyobb közös osztója az adott számok mindegyikének osztója, az összes
közös osztójának többszöröse.
Az a és b legnagyobb közös osztójának jelölése: (a;b)
Két vagy több szám legnagyobb közös osztóját úgy is meghatározhatjuk, hogy a közös prímtényezőket az előforduló legkisebb hatványon összeszorozzuk.
Pl. 756= 22*33*71, 1080 = 23*33*51 Ezért: (756;1080) = 22*33= 108

6.
A legkisebb közös többszörös
Két szám legkisebb közös többszöröse az adott számok mindegyikének többszöröse, az összes közös többszörösének osztója.
Az "a" és "b" szám legkisebb közös többszörösének jelölése: [a;b]
Két szám legkisebb közös többszörösét úgy is meghatározhatjuk, hogy az összes előforduló prímtényezőt az előforduló legnagyobb hatványon összeszorozzuk.
Pl. 756= 22*33*71, 1080 = 23*33*51 Ezért: [756;1080] = 23*33*51*71 = 7560