Segédlet - Fizika - 1. A testek mozgása

Segédlet – Fizika

1. A testek mozgása

1. Az út és az idő

A testek mozgásának fontos adata az idő és a megtett út. Az idő mértékegységei a másodperc (latinul secundum, röviden: s), a perc (latinul minutum, röviden: min), és az óra (latinul hora, röviden: h).
Az út mértékegységei a milliméter (mm), centiméter (cm), a deciméter (dm), a méter (röviden: m), a kilométer (röviden: km).
A fizikában az adatok lejegyzéséhez betűjeleket alkalmazunk. Az idő jele a t, az út jele az s.

 

2. Összefüggés az út és az idő között

Az eltelt idő és a megtett út között egyenes arányosság van.

Egy test egyenletes mozgást végez, ha egyenlő időtartamok alatt egyenlő utakat tesz meg.
Ahányszor nagyobb a mérés kezdetétől eltelt idő, ugyanannyiszor nagyobb az egyenletes mozgást végző test által megtett út is. (Mert az eltelt idő és a megtett út közt egyenes arányosság van.)

Ha grafikonon ábrázoljuk az egyenletes mozgást végző test által megtett utat és a mérés kezdetétől eltelt időt, akkor a kapott pontok az origóból kiinduló félegyenesen helyezkednek el.

 

 

 

 

 

 

 


3. A sebesség

 

A sebesség az út és az idő hányadosaként meghatározott fizikai mennyiség.
Jele: v

Mértékegysége a méter per secundum vagy a kilométer per óra.

méter per secundum:

 

 

kilométer per óra:

 

 

1 m/s (a továbbiakban így jelölöm) = 3,6  km/h

A sebesség kiszámításának képlete:

 

 

Mert sebesség (v) egyenlő út (s) osztva idővel (t).