A 2011/2012-es tanév rendje

A 2011/2012-es tanév rendje

Szorgalmi idő:
- első tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök)
- utolsó tanítási nap: 2012. június 15. (péntek)

A tanítási napok száma: 183 nap
A szorgalmi idő első féléve 2012. január 13-ig tart. Az iskolák 2012. január 20-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek:
- őszi szünet: 2011. november 2 - november 5-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2011. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2011. november 7. (hétfő).

- téli szünet: 2011. december 22. - 2012. január 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2011. december 21 (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2012. január 3. (kedd).

- tavaszi szünet: 2012. április 5. - április 9-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2012. április 4. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2012. április 10. (kedd).

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 

Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenötödik napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését. 

Országos mérés, értékelés
Az Oktatási Hivatal 2012. május 30-án szervezi meg szakértők bevonásával az anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatát a negyedik, hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. 
A mérés napja tanításnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az Oktatási Hivatal részére 2011. november 25-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.