MUNKALEHETŐSÉG

Pantzer Gertrud Általános Iskola – Harka

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Pantzer Gertrud Általános Iskola 9422 Harka, Keresztúri u. 2.

technikai dolgozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazoti jogviszony

Foglalkozás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9422 Harka, Keresztúri utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tantermek és vizesblokkok takarítása, udvarrendezés, intézmény előtti terület rendben tartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          8 általános

-          büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          8 általános

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal  betölthető.

A jelentkezések határideje: 2012. október 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kapitány Csabáné nyújt, a 99/505-060-os telefonszámon.

Személyesen Kapitány Csabáné, Győr-Moson-Sopron megye, 9422 Harka, Keresztúri utca 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

igazgatói döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-          honlap – 2012. szeptember 14.

-          Hírsztár – 2012. szeptember 14.

-          helyi hirdetés – 2012. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a harkaiskola.uw.hu honlapon szerezhet.