Munkalehetőség - Német - Földrajz tanár

Pantzer Gertrud Általános Iskola – Harka

a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Pantzer Gertrud Általános Iskola

földrajz – német szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9422 Harka, Keresztúri utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pantzer Gertrud Általános Iskola Győr-Moson-Sopron Megye, Harka 9422 Keresztúri utca 2.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazotak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-       Főiskola, földrajz-német szak

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-       Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 17.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kapitány Csabáné nyújt, a 0699505060-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Személyesen: Kapitány Csabáné, Győr-Moson-Sopron megye, 9422 Harka, Keresztúri utca 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
személyesen az iskola igazgatójánál, időpont egyeztetés szükséges

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Hírsztár Sopron – 2012. szeptember 29.

- harkaiskola.uw.hu – 2012. szeptember 26.