ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Bejegyzés alcíme...

Pantzer Gertrud Általános Iskola - Harka

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pantzer Gertrud Általános Iskola

takarítónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 6 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9422 Harka, Keresztúri utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tantermek, folyosók, vizesblokkok takarítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ 8 Általános,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ 8 Általános,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kapitány Csabáné nyújt, a 0699/505-060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Pantzer Gertrud Általános Iskola - Harka címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 150/2012. , valamint a munkakör megnevezését: takarítónő. § Postai úton, a pályázatnak a Pantzer Gertrud Általános Iskola - Harka címére történő megküldésével (9422 Harka, Keresztúri utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 150/2012., valamint a munkakör megnevezését: takarítónő.

§ Személyesen: Kapitány Csabáné, Győr-Moson-Sopron megye, 9422 Harka, Keresztúri utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ iskola honlapja - 2012. november 20.

§ hírdető - 2012. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a harkaiskola.uw.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. november 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.