A 2015/2016-os tanév rendje

A 2015/2016-os tanév rendje

 

Szorgalmi idő:

  • első tanítási nap: szeptember 1. (kedd)
  • utolsó tanítási nap: június 15. (szerda)

 

A tanítási napok száma: 181 nap

A szorgalmi idő első féléve 2016. január 22-ig tart. Az iskolák 2016. január 22-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

 

Tanítási szünetek:

 

  • őszi szünet: október 26 – október 30-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2015. november 2. (hétfő)

 

  • téli szünet: december 21 – december 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő)

 

 

  • tavaszi szünet: március 24 – március 29-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2016. március 30.( szerda)

 

 

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

 

Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenötödik napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

 

Országos mérés, értékelés

Az Oktatási Hivatal 2016. május 25-én szervezi meg szakértők bevonásával az anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatát a hatodik, és a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

 

A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás – a művészeti és a testnevelés órák kivételével – számukra nem szervezhető.

A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az Oktatási Hivatal részére 2015. november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.