Tájékoztató tanuló biztosításról 2017/2018

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter mint a Magyar Állam képviselője a Groupama Biztosító Zrt.-vel , az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott balesetbiztosítási szerződést kötött.

 

A Korm. rendelet 1.§- a értelmében baleset-biztosításban részesül minden Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig.

 

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító az alábbiakban meghatározott mértékű szolgáltatást teljesíti a kedvezményezett részére.

 

Biztosítási kockázat megnevezése

Szolgáltatás mértéke

Baleseti halál

200 000 Ft biztosítási összeg

Csonttörés

3 000 Ft biztosítási összeg

Maradandó egészségkárosodás (rokkantság)

- amennyiben a rokkantság foka 1-9%

3 000 Ft

- amennyiben a rokkantság foka 10-29%

50 000 Ft

- amennyiben a rokkantság foka 30-100%

300 000 Ft biztosítási összegnek a rokkantság fokával megegyező százaléka

 

 

További részleteket (mi minősül balesetnek; igényérvényesítés módja, szükséges nyomtatványok, csatolandó dokumentumok, stb.) a hivatkozott rendelet tartalmaz, illetve kérdés esetén a Groupama Biztosító Zrt. soproni kirendeltségéhez fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken:

 

Cím: Sopron, Frankenburg u. 2/a

Tel.: 99/512-040

e-mail: sopron@groupama.hu