Elsősök beiratkozása

TÁJÉKOZTATÁS!

 TISZTELT SZÜLŐK!

 A 2018/2019-es tanév első évfolyamára történő beíratás időpontja:

  1. április 12. (csütörtök) 8 – 19 óráig
  2. április 13. (péntek) 8 – 19 óráig

Helye: Pantzer Gertrud Általános Iskola, Igazgatói iroda

9422 Harka, Keresztúri u.2.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- Jelentkezési lap első osztályba jelentkező tanuló beíratásához

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.

- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

- óvodai szakvélemény

- járási szakértői bizottság szakértői véleménye

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

- Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)

- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (1. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

- Nyilatkozat hit-és erkölcstan oktatás választásáról (3.sz. melléklet)

- Diákigazolványhoz igénylőlap (Kormányablaknál intézhető el)

- Étkezési térítési díj kedvezmény igényléséhez:

 - családi pótlék összegéről igazolás ( 3 vagy több eltartott gyermek esetén)

 - Polgármesteri Hivatal által kiadott érvényes gyermekvédelmi határozat

 

A szükséges mellékletek (1., 2. és 3. sz. melléklet, valamint a jelentkezési lap) az óvodákban is igényelhetőek  ill. beiratkozás napján az iskolában tölthetők ki.