FONTOS INFORMÁCIÓK!!!

Helyi intézkedési terv - Pantzer Gertrud Általános Iskola

 

A Pantzer Gertrud Általános Iskola az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megfogalmazott Intézkedési tervnek megfelelően a 2020/2021. tanévben a járványügyi készenlét idejére a következő eljárásrendet alakította ki:

 1. Az Intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás megtörtént.
 2. Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a szülők a NNK (Nemzeti Nép egészségügyi Központ) eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Az iskola területén kijelöltünk egy elkülönítő termet, arra az esetre, ha valamelyik tanulónál fertőzés-veszélyt észlelünk. Ebben az esetben az iskola a szülőt értesíti, aki haladéktalanul köteles a beteg gyermeket az iskolából haza vinni és a gyermek háziorvosát értesíteni. Az iskola értesíti továbbá az intézmény iskola egészségügyi orvosát is.

A gyermek iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

 1. Az iskolakezdéskor tanulóink életkori sajátosságaiknak megfelelően részletes tájékoztatást kapnak az intézményi és a személyes higiéné alapvető szabályairól, ezek betartásának fontosságáról. Megkérjük a szülőket, hogy a védő- és óvó intézkedéseinket támogassák a járványügyi veszélyek csökkentése érdekében.
 2. Az intézményi csoportosulások megelőzése érdekében, tanítási idő alatt az osztályok csak a saját osztálytermükben vagy az udvaron tartózkodhatnak.

A mosdókban a gyerekek csak a szükséges ideig tartózkodhatnak.

 1. Amennyiben az időjárás megengedi a testnevelés órákat szabad téren fogjuk tartani, és az óraközi szünetekben és a felügyelet ideje alatt is az udvaron tartózkodnak tanulóink.
 2. Tanulóink részére minden helyiségben vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek helyes használatára felhívjuk a figyelmet. Kérjük a szülőket, hogy otthon is készítsék fel a gyermekeket a kézmosás módjára és fontosságára, valamint a zsebkendő használatára.
 3. A maszk használata nem kötelező, de bizonyos helyzetekben javasolt, ezért kérjük, hogy minden gyermeknél legyen legalább egy darab szükség esetére.
 4. A kialakult járványügyi helyzet miatt jelenleg is érvényben van, hogy az iskola területére csak előzetes egyeztetés után a megadott időpontban léphetnek be a szülők és egyéb látogatók. Időpont egyeztetés: 99/505-060 telefonszámon lehetséges.

Az intézmény területére az intézménnyel nem jogviszonyban álló személy (ideértve a szülőket, gondviselőket, családtagokat) csak kivételesen indokolt esetben léphet be. A felmerülő problémák elintézésének lehetőségei a KRÉTA rendszert illetve az iskola elektronikus levelezése (e-mail cím: harkaiskola@gmail.com). Személyes megbeszélésre telefonon előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

Az intézmény területén ebben az esetben maszk használata kötelező.

 1. Az intézményi csoportosulások megelőzése érdekében kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket csak a kapuig kísérjék és a szociális védőtávolságot az iskola épülete előtt is szíveskedjenek betartani.
 2. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a rendszeres és fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
 3. A szükséges információk a Kréta felületen, az iskola fórum oldalán, és az addig használt elektronikus csatornákon érhetők el.

Végh Ágota

intézményvezető